Gotický den

Gotika, období temného středověku. Doba, kterou ovládly nejkrutější války o moc. Avšak v době míru nalézáme romantické chvíle plné her a zábavy. Většina měst, vesnic i osad slavily tyto dny a blahořečily Bohu. Městské slavnosti byly okázalou přehlídkou rodinného soužití. Zveme Vás k prožití rodinného dne na Tvrzi HUMMER v podobném duchu, jako žili naši předci. Nazveme jej “historie hrou”.

CELODENNÍ PROGRAM JE PROTKNUTÝ UMĚLECKÝMI VSTUPY dle výběru a soutěžními disciplínami pro malé i velké. Možnost nefalšovaného staročeského jarmarku.